FM 65

Rozwarcie – mm – 1450

Szerokość – mm – 870

Ostrze – mm – 280

Waga koparki – ton – 60/80

Waga wyposażenia – kg – 4000