FM 25

Rozwarcie – mm – 1100

Szerokość – mm – 690

Ostrze – mm – 200

Waga koparki – ton – 22/32

Waga wyposażenia – kg – 1400