FM 30

Rozwarcie – mm – 1150

Szerokość – mm – 710

Ostrze – mm – 240

Waga koparki – ton – 32/42

Waga wyposażenia – kg – 2000