FM 40

Rozwarcie – mm – 1250

Szerokość – mm – 750

Ostrze – mm – 240

Waga koparki – ton – 22/60

Waga wyposażenia – kg – 2500