FM 55

Rozwarcie – mm – 1350

Szerokość – mm – 810

Ostrze – mm – 240

Waga koparki – ton – 50/65

Waga wyposażenia – kg – 2800