FM 20

Rozwarcie – mm – 900

Szerokość – mm – 600

Ostrze – mm – 200

Waga koparki – ton – 18/22

Waga wyposażenia – kg – 1000