sworzeń 85803192

825,27 

sworznie spinania siłowników obrotu z obrotnicą seria SR/T/ST