sworzeń 85803192*

184,50 

sworznie spinania siłowników obrotu z obrotnicą seria SR/T/ST